Eksplorimi i Lidhjes së Shëndetit Mendor dhe Papunësisë

AUTORE: Agnesa Kadriaj Punësimi konsiderohet indikator i mirëqenies së përgjithshme në aspektin ekonomik, social dhe padyshim atë psikologjik. Duke pasur parasysh që puna është gjeneratori i burimeve financiare nga të

Lem t’pikëllohna qysh t’du

AUTOR: Bind Skeja A ka diçka më të dhimbshme sesa vdekja e një personi të afërm?! Koftë e pritur apo e pa pritur, vështirë është me u përgatitë për rrënimin