Rreth Nesh


Qendra për Informim dhe Përmirësim Social (QIPS) është organizatë joqeveritare e cila ka për qëllim përmirësimin e cilësisë së gjendjes së kujdesit të shëndetit mendor në shtetin e Kosovës. Me anë të veprimtarisë së saj drejt arritjes së një ndërgjegjësimi më të lartë rreth problemeve aktuale në shoqërinë kosovare nga një perspektivë pisko-sociale, Qendra për Informim dhe Përmirësim Social (QIPS) mundohet të ndikojë drejtpërdrejtë në cilësinë e shërbimeve të cilat ofrohen në komunitet.
Këtu për ty

Linja e Jetës


“Linja e Jetës” është qendër telefonike për parandalim të vetëvrasjes e cila ofron shërbim telefonik konfidencial dhe pa pagesë për të gjithë personat me mendime për vetëvrasje çdo ditë nga ora 14:00 deri në orën 02:00 pas mesnatës.

Projektet Tona

Rrjetet Sociale