Bashkëpuno

Ne jemi të lumtur të punojmë së bashku me individë, organizata dhe qendra që ndajnë qëllimet dhe vizionin tonë për ta bërë vendin tonë, një vend të lirë nga stigma dhe një vend që siguron qasje në shërbimet e duhura të mirëqenies dhe shëndetit mendor për të gjithë pjesëtarët e shoqërisë.

Të gjithë ata që duan të bashkëpunojnë në realizimin e trajnimeve, fushatave vetëdijësuese, shpërndarjes së materialeve tona vetëdijësuese apo rreth ndonjë ideje që ju e keni për ta shtyrë më tutje kauzën tonë të përbashkët, na kontaktoni në contactqips@gmail.com apo linjaejetes@gmail.com .