Bashkojuni familjes tonë

Cilat janë përgjegjësitë e vullnetarëve?

Të ndihmojnë në organizimin dhe realizimin e aktiviteteve të organizatës.

Cilat janë kriteret për të aplikuar?

Asnjë aplikues nuk duhet të jetë nën moshën 16 vjeçare,

Cila është mënyra e aplikimit?

Për të aplikuar, plotësoni formën e aplikimin në të djathtë.

E-Mail Adresa

contactqips@gmail.com