Bëhu Pjesë

Për një telefonatë më shumë. Për një jetë më shumë.

Cilat janë përgjegjësitë e vullnetarëve?

  • Të dëgjojnë dhe menaxhojnë thirrjet pa pargjykime.

Cilat janë kriteret për të aplikuar?

  • Asnjë aplikues nuk duhet të jetë nën moshën 18 vjeçare.

Cila është mënyra e aplikimit?

  • Të gjithë personat e interesuar mund të aplikojnë duke dërguar CV-në e tyre në adresën elektronike: linjaejetes@gmail.com me subjektin “Aplikim për Punë Vullnetare” ose ju mund të aplikoni duke plotësuar formën e aplikimit.