• contactqips@gmail.com

Nëse ju jeni duke kaluar në periudha të vështira emocionale apo keni mendime për vetëvrasje, telefononi në Linjën e Jetës, pa pagesë, në numrin 0800 12345, çdo ditë nga ora 14:00 e mëngjesit deri në orën 02:00 pas mesnatës.