Eksplorimi i Lidhjes së Shëndetit Mendor dhe Papunësisë

AUTORE: Agnesa Kadriaj Punësimi konsiderohet indikator i mirëqenies së përgjithshme në aspektin ekonomik, social dhe padyshim atë psikologjik. Duke pasur parasysh që puna është gjeneratori i burimeve financiare nga të